ارمغــــان دریــــا

مــــــوج  دریــــا، فریــــاد دریــــاست  که  سکـــوت  ساحـــل را  بر هــــــــم زده 

فریـــــاد دریـــا را همـــه می شــــنوند ....

او همـــــیشه  با خود  چیزی به ساحــــل  می آورد 

موج ؛  ارمغــــــان  لحــــظه به لحــــــــظه ی دریــــاست 


من  برای کـــه  و کجا  فریاد کنم  حرف دلم  را ؟

چه کسی بشنود و پاسخ گوید  جز خــــــدا  

ارمـــغان  اینهمه  درد  بی شـــک یک دنیا  آرامش از سوی آن مهربان  است  ...

 

از خودمخجالت

/ 0 نظر / 22 بازدید