گناه نکنیم

از  ما عمل چندانی نخواسته اند  

مهم تر از عمل کردن " عمل نکردن " است !

تقوا یعنی " عمل گناه " را مرتکب نشدن ..

همه می پرسند چه کار کنیم ؟ 

من می گویم : بگویید چه کار نکنیم ؟

و پاسخ این است : 

گناه نکنید  

شاه کلید اصلی رابطه با خدا " گناه نکردن"  است 

/ 0 نظر / 153 بازدید