بعضی " آدم"ها

بعضی از آدمها پر از مفهوم هستند

پر از حس های خوبند

پر از حرف های نگفته اند

چه هستند .. هستند و چه نیستند .. هستند

یادشان .

خاطرشان.

حس های خوبشان

آدمها ..

بعضی هایشان ..

سکوتشان هم پر از حرف هست

پـر از مرهم به هر زخم است

/ 2 نظر / 5 بازدید

פֿـیلے בلتنگم نمے بـפֿـشم! ڪسانے راڪـﮧ هرچـﮧ פֿـواستنـב با مـטּ با בلم بااפـساسم با غرورم ڪرבنـב! و مرا בر בور בست פֿـوבم تنها گذاشتنـב .......

ستيكا

[تایید] حالا كجا هستند اين آدما! مرديم از تنهايي![زبان]