لعنت خدا ب شیطون ..

 

همه ی لذت  با خدا  رفیق بودن به اینه که  شیطون بیاد سراغت و  باهاش  بجنگی تا نتونه ب  اون چیزی ک  میخواد برسه .... 

اون لحظه شیرینیش  واقعا حس میشه 

کسایی  که  عاشق خدا هستن  و  شب و روز و لحظه هاشون باهاش میگذره  ؛ شیطون هم  بیشتر  میاد  سراغشون ؛ از راههایی ک حتی فکرشم نمیکنی  !!!!! 

لعنت ب تو  

 

/ 0 نظر / 20 بازدید