خودم

خدایا  ازت ممنونم 

میتونستی منو یه جور دیگه خلق کنی  ولی اینکارو نکردی

 

خدا جونم  شکرت 

 که حسودی نمیکنم به کسی

که برا  کسی بد نمیخوام 

که بدجنس نیستم

که از ناراحتیه کسی خوشحال نمیشم 

که زیراب کسی رو نمیزنم 

که  دورو نیستم 

که مغرور و ازخودراضی نیستم 

که آبرو و احترام  کسی رو تو جمع  له نمیکنم 

که  ساده ام  و مهربونم  (بی غرض)

که زود ناراحت میشم و گریه ام میگیره و زود هم میبخشم 

که  برا  دوستام  یه دوست واقعی ام  

که  هیچکیو تو شرایط سخت تنها نمیزارم اگه بهم تکیه کنه  

که رفیق نیمه راه و  روزای خوش  ادما نیستم فقط 

که برا منافع  خودم  یکی دیگه رو خراب  نمیکنم 

 

خدایا من میتونستم یه جوری دیگه  باشم  ولی  تو این  روحیه رو بهم هدیه کردی  

خوشبحال من و  هرکی مث منه  

 

قصدم اصلا تعریف کردن از خودم نبود ...... این چیزایی که نوشتم  ؛ برعکسشو تو  خیلی از ادمای اطرافم دیدم و  خداروشکر کردم ک مث اونا ازار دهنده نیستم برا کسی 

 

قلب دوستت دارم پناه من .... خـدا قلب

 

/ 0 نظر / 24 بازدید