نماز

خدایا  برا ماه رمضونت ازت ممنونم  میدونی چرا ؟ چون نماز صبحم رو همیشه سروقت میخونم و  وقتی از خواب پامیشم دیگه سنگین نیستم 

وقتی ماه رمضون نیس  سعادت خوندن نماز صبح سروقت رو  خیلی وقتا از دست میدم  ناراحت  و واقعا کل اون روز سنگینم . و برعکس وقتی  بیدار  میشم و صدای اذان رو میشنوم و وضو میگیرم  دلم حس میکنم واقعا خدا تو اتاقم کنارمه 

خدایا  ارزو میکنم .. تقاضا میکنم که  این اراده و سعادت رو بهم بده که بعد از ماه رمضون هم برا نماز صبح بیدار بشم 
آمین

 

 

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺵ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ . ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺫﺍﻥ ﻇﻬﺮ ﺗﻮﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ

ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﻬﺮ،ﻪ ﺍﯼ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭼﺮﺍ . ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﺯﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺩﺍ ﮐﻨﯽ.

ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :  ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻧﻢ ﻧﯽ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﺩ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ

می ﺸﻮﻧﺪ. ﺣﺎﻝ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﻧﺮﻭﯾﻢ ﺍﺯ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮﯾم....


امام على علیه السلام در نامه خود به محمّد بن ابى بکر- :
 

مراقب وقت نماز باشو آن را به هنگام بخوان ،
 

نه به دلیل بیکارى آن راپیش از موقع بخوان 


و نه به سبب کارى آن را از وقتش به تأخیر انداز .

 

/ 9 نظر / 52 بازدید
محمد

از سه راه خرد آموخته می شود؛ از طریق اندیشه که اصیل ترین راه است؛ از طریق تقلید که راحتترین راه است؛ و از طریق تجربه که تلخ ترین است.

پرچین خاطره

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شد روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . . عید سعید فطر بر شما دوست خوبم مبارک[گل][گل][گل]

khatere

سلام عزیزم عیدت مبارک.

khatere

روزی جاذبه ی زمین سیب را زمین گیر کرد و روزی جاذبه ی سیب آدم را... فهمیدم هر جاذبه ای جز خدا مساوی است با سقوط ..... . [گل][فرشته]

محمد

سلام به روز ام و منتظر نگاه های سبزتون

محمد

منتظر باش اما معطل نشو تحمل کن اما توقف نکن قاطع باش اما لجباز نباش صریح باش اما گستاخ نباش بگو آره اما نگو حتماً بگو نه ولی نگو ابداً

khatere

موفق باشه دوستم.[تایید][ماچ]

محمد

سلام چرا اپ نمیشید؟

khatere

¶¶¶_______1¶______________________________ ________1¶_1_____§_¶______________________________ _________¶__¶111¶__¶______________________________ __________¶_¶___¶__¶______________________________ _________¶¶1_¶¶¶¶¶¶_______________________________ ________¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶_______________________________ _______¶¶¶¶¶§§¶__§¶_______________________________ ______¶¶¶¶¶§11§__1¶§______________________________ _____¶¶¶§§§§111§§§¶§§_____________________________ ____¶¶¶¶§§¶1§1§11111§¶¶___________________________ ____¶¶¶1§§1¶¶§§¶¶1§§111§1¶________________________ ___