آیــــــه های صـــــــبر من

خدایا شاهدی من با کسی سازش نمی کردم
  برای لحظه ای هم از کسی خواهش نمی کردم

که از این مختصر بودن مرارت ها کشیدم من
   از این اهلِ سفر بودن مرارت ها کشیدم من

 بقایِ عشقِ نافرجام ، دشوار است می دانم
  نمی خواهد بگوئی کارمان زار است می دانم

 از این لحظه به گل ها هم بد و بیراه می گویم
  به خورشید از سرِ لج گاه گاهی ماه می گویم

و از شعرِ خودم هم تازگی ها دلهره دارم
            به من همواره می گفتی که بیجا دلهره دارم

 

وصیت کرده ام باید
 
که
آیه هایِ صبرم را بسوزانند 

و بنویسند متنِ رویِ قبرم را

مبادا روزگاری بر مزارم گرد بنشیند
 کنار  ِ قبر  ِ من شخصی که ترکم کرد بنشیند !!
 

و چشمانِ تو می گویند فردا آسمان ابری

   نه تنها آسمان
  بلکه تمامِ کهکشان ابری ....

 

 

مجید پارسا

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
هپل

لایک

khatere

gorbonet beram mer30 az lotfet manam omidvaram[قلب] toham link shody[گل]