فریدون مشیری

من نمیگویم درین عالم 
گرم پو، تابنده، هستی بخش 
چون خورشید باش 
تا توانی
پاک، روشن
مثل باران 
مثل مروارید باش ...!

...

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمد-Mohammad

سلام سعیده جان خوبی؟ سال نو مبارک به به سید هم که هستی شادابی از آن توست[ماچ]