بی‌ ترس و انتظار اندکی عاشقی کنیم

چقدر خوب است 
که ما هم یاد گرفته‌ایم 
گاه برای ناآشناترین اهل هر کجا حتی 
خواب نور و سلام و بوسه می‌بینیم
گاه به یک جاهایی می‌رویم 
یک دره‌های دوری از پسین و ستاره
از آواز نور و سایه‌روشن ریگ
و می‌نشینیم لب آب
لب آب را می‌بوسیم 
ریحان می‌چینیم 
ترانه می‌خوانیم
و بی‌اعتنا به فهم فاصله 
دهان به دهان دورترین رویاها 
بوی خوش روشنایی روز را می‌شنویم
باید حرف بزنیم 
گفت و گو کنیم
زندگی را دوست بداریم 
و "بی‌ترس و انتظار"  اندکی عاشقی کنیم....

/ 3 نظر / 27 بازدید
الهام

ممنون که سر زدید وممنون از آزوی قسنگتمن هم بهتین ها رو برات ارزو میکنم.

قعب

دلم کمی دختری می خواهد... بی روسری.........بی روبنده دلم کمی از ته دل خندیدن می خواهد..... بی خجالت....بی نگاه هرزه دلم کمی باد خوردن به موهایم می خواهد.... بی ترس......بی استرس دلم کمی دویدن در خیابان می خواهد.... بی حرف.....بی حدیث دلم کمی نشستن کنار یار می خواهد.... بی نگاه....بی تعصب دلم کمی بوسه می خواهد.... بی عجله.....بی...... دلم فقط کمی دختری می خواهد....